top of page

Få svar på dine spørgsmål.

 

Brænder du inde med et spørgsmål eller kunne du bare godt tænke dig at høre mere om hypnoterapi?

Du kan få svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål her på siden, og ellers er du altid velkommen til at skrive til mig på mail eller via kontaktformularen nedenfor.

Hypnose er en helt naturlig tilstand, der opstår, når du koncentrerer din opmærksomhed intenst på noget, du forestiller dig.

Når du gør dette, kan det, du forestiller dig, pludselig føles og opleves som virkeligt. Det er således din forestillingsevne og opmærksomhed, der særligt er i spil under hypnose, og kan få det, du forestiller dig, til at opleves som virkeligt.

Til forskel for hvad man kan få af indtryk fra hypnoseshows, er du ikke passiv og til at manipulere med, når du er i hypnose.

 

Tværtimod er du hele tiden ved fuld bevidsthed og i stand til selv at vælge til og fra.

 

Af samme grund er det egentlig mere retvisende at beskrive hypnose som en 'praksis' - altså noget, du gør, frem for som en 'tilstand', noget du er i.

Under hypnose er du mere modtagelig overfor forslag til forandringer. Det kan eksempelvis være forslag til nye, hensigtsmæssige overbevisninger. Det er bl.a. derfor, at hypnose er oplagt at bruge i terapi.

Hvad er hypnose?

Hypnoseterapi og hypnoterapi er to ord for det samme. Det er en form for psykoterapi, hvor hypnose bruges som bærende redskab i terapien.

 

Via hypnose kommer du i kontakt med de automatiserede og underbevidste processer i dig. Det giver en særlig adgang til at bearbejde og arbejde med de mentale eller følelsesmæssige blokeringer, du måtte bære på.

 

Det er videnskabeligt bevist, at det, du tænker og forestiller dig, påvirker, hvordan du har det. I krop, følelser og sind.

 

I hypnoseterapi gør vi brug af dette ved at benytte kraften i din forestillingsevne og opmærksomhed til at bearbejde, lindre eller opløse psykiske udfordringer og få større indsigt i dine mønstre.

 

 

Psykiske udfordringer kan manifestere sig som fysiske symptomer/gener. Sådanne symptomer/gener kaldes psykosomatiske. Spændingshovedpine, nogle former for mavesmerter og kæbespændinger kan være eksempler på dette. Hypnoseterapi er effektivt til at lindre/behandle både psykiske og psykosomatiske gener.

 

Under en session med hypnoseterapi guides du som klient ind i en hypnose-tilstand, der muliggør, at vi i terapien kan arbejde tættere på de underliggende, automatiserede og underbevidste processer i dig. Det muliggør en dybere forståelse og bearbejdning af underliggende problemer og uønskede mønstre.

Hvad er hypnoseterapi og hypnoterapi?

Hypnoseterapi fungerer ved at omgå det bevidste sind og arbejde direkte med de underliggende automatiserede og underbevidste processor, hvor mange af vores tanker, følelser og adfærdsmønstre er forankret.

 

Gennem af din forestillingsevne, visualisering og positive forstærkninger kan terapien hjælpe dig med at ændre uhensigtsmæssige og nedbrydende tankeprocesser og adfærdsmønstre til mere hensigtsmæssige og opbyggende.

Under en hypnoseterapisession er du altid i kontrol og vil kun acceptere forslag og anvisninger, der er i overensstemmelse med deres værdier og moralske kodeks. Jeg gør naturligvis også mit for at sikre en tryg og behagelig oplevelse for dig som klient.

Jeg tilbyder terapi inden for psykiske problematikker, 'dårlige vaner' samt flere fysiske problematikker.

 

Uro, frygt, angst- og angstrelaterede problematikker er noget af det, som hypnoterapi har vist rigtig god effekt på.

 

Mange af mine klienter bakser med at komme til at undertrykke og overhøre sig selv, deres følelser og behov. Flere har svært ved at mærke sig selv helt og svært ved at sætte grænser og går med ophobede og ubearbejdede følelser, der begrænser dem i hverdagen.

 

Denne slags problematikker kan godt komme til udtryk på måder, man nødvendigvis lige forbinder med dem. Fx som mavesmerter eller hovedpine. Nogle former for allergier, irritabel tyktarm, migræne eller bruxisme (kæbespændinger) kan også være relateret til disse.

 

De kan også komme til udtryk ved, at man føler sig frustreret, vred uden man helt ved, hvorfor eller stresset.

 

Du er altid velkommen til at kontakte mig her på mail, hvis du er er i tvivl, om jeg kan tilbyde terapi til netop det, du står i.

Hvordan kan hypnoterapi hjælpe mig?

En session vil altid starte med en samtale, hvor vi har fokus på, hvad du ønsker at løse og blive fri af, og hvad du ønsker at opnår.

 

Efter samtalen vil du blive guidet i hypnose via det, der kaldes en ’induktion’. Selve hypnosen er båret af, at jeg som terapeut giver dig en række forslag, også kaldet ’suggestioner’, til det, du skal forestille dig. Når du følger suggestionerne fokuseret, intenst og koncentreret, kan du opleve, at det føles som om, at det, du forestiller dig og oplever under hypnosen, sker helt automatisk – uden at du gør noget. Samtidig vil du være aktiv under hypnosen, idet jeg vil stille dig spørgsmål, som du vil svare på. Dine svar vil lede os i retning af det, der skal arbejdes med og bearbejdes.

 

Afslutningsvist og mens du stadig er i hypnose, vil jeg som terapeut komme med positive forslag (suggestioner), som vil understøtte den forandring, du ønsker. Til sidst vil jeg guide dig ud af hypnosen, og vi vil afrunde sessionen.

 

Ofte er man træt og skal lige ’lande’ ovenpå en hypnoterapeutisk session. Jeg anbefaler derfor altid mine klienter, at man har sat tid af til dette efter sessionen, før man har eventuelle andre planer.

Det er forskelligt, hvor mange sessioner der er behov for. I mange tilfælde vil et forløb på 4-6 sessioner være at anbefale.

Hvordan foregår en session hypnoseterapi?

Før vi aftaler tidspunkt for første session, vil jeg give en indikation af hvilket antal sessioner, jeg vurderer, er passende på baggrund af det tema/den problematik, du vil arbejde med.

 

Bemærk, at dette blot er en indikation, og at jeg ikke vil kunne sige med sikkerhed, hvor mange sessioner, der vil være behov for. Den terapeutiske proces kan være uforudsigelig. Der kan dels komme uventede ting op under det terapeutiske forløb, som gør, at processen varer længere end forventet, ligesom den ønskede forandring dels kan træde i kraft hurtige end forventet.

 

Bemærk, at jeg ikke kan give nogle garantier. Hypnoterapi har vist sig effektivt i arbejdet med mange problematikker, og jeg vil som terapeut gøre mit for, at du gennem det hypnoterapeutiske forløb opnår din ønskede forandring. Men en garanti vil aldrig være mulig at give på forhånd

Forskning underbygger, at hypnose er effektivt i behandlingen af en række problematikker - både dem, der kommer til udtryk psykisk og dem, der kommer til udtryk fysisk. Flere studier finder endda, at kognitiv adfærdsterapi har en markant bedre virkning, når det kombineres med hypnose.

Hvordan mange sessioner?

Når du vælger en hypnoseterapeut, er det vigtigt at finde en professionel, kvalificeret og erfaren terapeut, som du føler dig tryg ved.

 

'Hypnoseterapeut' er ikke en beskyttet titel, hvilket efter min mening gør det særligt vigtigt at undersøge terapeutens uddannelse, erfaring og tilgang.

 

Terapiforløbet vil have den bedste virkning, hvis du føler dig tryg ved terapeuten, og I har en god menneskelig kemi. Af samme grund prioriterer jeg altid en gratis afklarende samtale over telefon, når du overvejer at starte et forløb op hos mig. På den måde kan vi begge vurdere, om der er et godt fundament for en godt samarbejde i terapien.

Hvordan finder jeg den rette hypnoseterapeut?

Du er velkommen til at kontakte mig her eller på mail

Under en hypnoseterapisession er du som klient altid i kontrol og vil kun acceptere de forslag og anvisninger, der er i overensstemmelse med dine ønsker, værdier og moralske kodeks.

Hypnose og hypnoseterapi er et samarbejde mellem mig som terapeut og dig som klient. Vi er begge aktive i at drive hypnosen, og det vil sige, at du til enhver tid kan stoppe hypnosen og lade være med at følge de forslag, jeg giver dig som led i hypnosen. Beslutter du dig for ikke at følge mine forslag, vil du dermed blot kunne træde ud af og afslutte hypnosen.

 

Som terapeut gør jeg naturligvis også mit i at sikre en tryg oplevelse for dig som klient.

Er hypnoseterapi sikkert?

Da hypnose 'blot' er, at du, ved hjælp af hypnotiske forslag, bruger din forestillingsevne til at koncentrere og fokusere din opmærksomhed intenst på noget bestemt, er det også noget, alle som udgangspunkt kan.

 

Dog tager jeg nogle forholdsregler, når jeg laver hypnose i hypnoterapeutiske forløb. I terapi hols mig gælder det som hovedregel, at du skal:

 

 • Være inden for normalområdet, hvad angår kognitive evner og intelligens.

 • Være upåvirket af alkohol/stoffer.

 • Ikke være i/have haft en psykose/psykotisk tilstand.

 • Ikke have en alvorlig psykisk ledelse, som kræver hjælp fra en specialist på området, er forbeholdt psykologer eller sundhedsprofesionelle at behandle.

 

Hvis et af de fire punkter er aktuelle for dig, og du gerne vil afsøge muligheden for at prøve hypnoterapi, er du velkommen til at kontakte mig alligevel.

 

Så kan jeg høre om din konkrete situation og se, om jeg kender til en psykolog eller hypnoterapeut, som jeg kan anbefale dig.

Kan alle komme i hypnose?

Hypnoseterapi kan være effektiv til at behandle en lang række udfordringer og problemer, og der er efterhånden en hel del forskningsstudier, der underbygger effekten af hypnoseterapi.

Her kan du se eksempler på de tematikker, som jeg tilbyder terapi inden for, samt få en indikation af hvad min tilgang i terapien for den givne tematik er.

 • Angst og Stress: Ved at lære afslapningsteknikker og ændre negative tankeprocesser kan hypnoseterapi reducere angst og stressniveauer.

 • Funktionelle mavesmerter og symptomer forbundet med irritabel tyktarm: Ved at adressere og bearbejde bagvedliggende oplevelser og reducere angst og stressniveauer.

 • Migræne, hovedpine og kæbespændinger (bruxisme): Ved at adressere og bearbejde bagvedliggende oplevelser og reducere angst og stressniveauer.

 • Vaneændringer, vægttab og Rygestop: Gennem visualisering og positiv forstærkning kan hypnoseterapi hjælpe med at ændre uhensigtsmæssige spise- og rygevaner.

 • Søvnproblemer: Dyb afslapningsteknikker i hypnoseterapi kan forbedre søvnkvaliteten og reducere søvnforstyrrelser.

 • Selvtillid og Selvværd: Ved at arbejde med underliggende overbevisninger og mønstre kan hypnoseterapi styrke selvtilliden og selvværdet.

 • Depressivt humør og symptomer på depression: Ved at bearbejde bagvedliggende årsager, arbejde med underliggende overbevisninger og mønstre, bringe dig i kontakt med dine iboende ressourcer og lave positive forankringer.

 • Psoriasis, eksem og nogle former for allergier: Ved at adressere og bearbejde bagvedliggende oplevelser og misforstået immunrespons.

Kilder:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34874235/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7751482/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33646087/

https://psycnet.apa.org/record/1997-05486-008

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34874235/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7664040/

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1586/ern.09.140

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26264539/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21971535/

https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fcns0000139

https://www.psychologytoday.com/us/blog/understanding-hypnosis/202201/treating-allergic-reactions-hypnosis

https://books.google.dk/books?hl=da&lr=&id=xLr2rOKadm0C&oi=fnd&pg=PP2&dq=hammond+1990+hypnosis&ots=6X-nWde7Zq&sig=rQSjB5IJQb5GfccqpcAaR4_hYJ4&redir_esc=y#v=onepage&q=hammond%201990%20hypnosis&f=false

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025619611632035

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37399315/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23427844/

https://www.proquest.com/openview/44ae3aa0400e7efb870db154a41392f2/1?pq-origsite=gscholar&cbl=54991

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207144.2018.1494432

Hvilke problemer kan hypnoseterapi adressere?
bottom of page