top of page

Dine følelser taler et (hemmeligt) sprog.

Opdateret: 10. dec. 2023

Ja, du læste rigtigt.


Et af udgangspunkterne for min terapeutiske tilgang er, at dine følelser har et hemmeligt sprog. Et sprog, som jeg tror, vi alle ville have haft gavn af at lære fra barns ben, men som af en eller anden grund ikke er en del af pensum i skolen.


Og hvad er så det her hemmelige sprog? Og hvad kan du bruge det til?


Nu skal du høre!


Hver enkelte grundfølelse kommer til udtryk og lader sig mærke, fordi den prøver at give dig en vigtig besked. Følelser er der altså ikke for at gøre dig ondt, være besværlige eller irritere dig. Nej, de er der faktisk for at hjælpe dig.


Af den grund kan vi også sige, at alle følelser er lige gode eller måske endda lige neutrale. De er vejvisere. De leder dig i retning af hvilke af dine behov, der er eller ikke er opfyldt. Derfor kan de også gøre det klart for dig, hvad du bør handle på for, at dine behov bliver opfyldt og motivere dig til at handle.


Hvad sker der, når vi undertrykker vores følelser?


Hvis vi til gengæld bliver ved med at overhøre vores følelser, ignorerer dem, dømmer dem, gør dem forkerte eller på anden vis ikke rummer, mærker dem og giver dem plads. Ja, så er der en vis risiko for, at de kommer til at fylde mere og mere, og at de af dem, der kan føles svære, til sidst fylder så meget, at vi bliver overmandede af dem.


Det kan kommer til udtryk på mange måder. Måske du føler dig i lidt dårligt humør, føler dig frustreret eller anspændt. Måske du føler dig presset, stresset, angst eller nedtrykt.


Afhængig af i hvilken grad du er kommet til at undertrykke dine følelser, og hvor skidt du har fået det, vil min anbefaling som regel være, at du stille og roligt, i trygge omgivelser og eventuelt sammen med en veluddannet terapeut begynder at mærke dine følelser.


Hvordan lærer du at mærke dine igen?


For nogen vil det være nemt. Så snart de ved, at alle følelser er der for at hjælpe dem, ved de og deres nervesystem, at det er trygt at lade følelserne få plads, og det vil næsten ske af sig selv. Når de gør dette, vil de typisk opleve en stor lethed og øget kontakt til sig selv, deres ønsker og behov. Samt en følelse af at være værdig. Sidstnævnte gælder særligt dem, der har slået sig selv meget i hovedet over deres følelser.


For andre vil det kræve små skridt og måske guidance fra en terapeut. Det kan nemlig kræve en del af ens krop, psyke og nervesystem at genlære, at det er trygt at mærke følelserne. Det gælder særligt, hvis man har været ude af kontakt med sig selv og sine følelser længe, afledt sig selv fra at mærke sine følelser eller på anden måde undertrykt dem. Ikke desto mindre vil det i sidste ende være enormt forløsende og - er min oplevelse - give en fornyet følelse af værd, tryghed og frihed.


Dét, at alle følelser er okay, er ikke det samme som, at alle reaktioner er okay.


Bemærk, at den måde, du handler på dine følelser på, ikke er det samme som følelsen i sig selv. Du kan sagtens mærke vrede uden at handle i vrede eksempelvis.


Når jeg skriver, at alle følelser er lige gode, mener jeg altså ikke, at alle handlinger er lige gode eller okay. Blot fordi alle følelser er okay, er alle reaktioner ikke okay. Det er en vigtig skelnen, som jeg blot vil understrege.


Er du nysgerrig på mere?


Måske du nu sidder tilbage med et spørgsmål: "jamen hvad er det så vrede, frustration, sorg, [indsæt selv følelse"] prøver at sige?


I ét af mine kommende blogindlæg vil jeg skrive om netop dette.
11 visninger

Comments


bottom of page